Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω στον καινούργιο διαδικτυακό τόπο των Πολιτών σε Δράση .
Αυτή η Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη δημιουργήθηκε μέσα από τη διάθεση μας για συμπαράσταση και υποστήριξη των πολιτών του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα . Στο πλαίσιο αυτά έχουμε ξεκινήσει μεμονωμένα αλλά και ομαδικά ,μέσω συνεχών επαφών και επισκέψεων, ένα διάλογο με την τοπική κοινωνία ώστε με δράσεις και προτάσεις να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων αυτών . Εγκαινιάζουμε με αυτό τον τρόπο μια νέα μορφή ενημέρωσης και επικοινωνίας.Από εδώ μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις μας , το πρόγραμμα μας και οτιδήποτε άλλο αφορά την παράταξη μας ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να διατυπώσετε ερωτήσεις , παρατηρήσεις , ιδέες αλλά και να μας ενημερώνετε για τυχόν προβλήματα που σας αφορούν . Θέλουμε πολίτες ενεργούς και καλά πληροφορημένους. Στόχος μας είναι να αναδεικνύουμε την αλήθεια ώστε ο πολίτης να γνωρίζει τι συμβαίνει στον τόπο του . Σας θέλουμε καθημερινά κοντά μας σε αυτό τον μαραθώνιο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Ο Επικεφαλής και Υποψήφιος Δήμαρχος
Γιώργος Κυριλλίδης

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΑΔΕΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ

Η εταιρία ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ αντί του ποσού των 35.383,26 Ευρώ ανέλαβε το κλάδεμα (ή όπως αλλιώς θέλετε πείτε το ) των δένδρων .Αυτό το θέμα η παράταξη μας δεν το ψήφισε προτείνοντας μιας ήπιας μορφής αποψίλωσης ώστε τα περισσότερα χρήματα να δίνονταν για κοινωνικοπρονοιακούς σκοπούς

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤιΡΙΩΝ

Η εταιρία CLEAN N NEAT ΜΟΝ.ΕΠΕ είναι η ανάδοχος της καθαριότητας των δημοτικών κτιρίων αντί του συνολικού ποσού των 119.058,23 .Οι υπάλληλοι της εργολάβου εταιρίας θα καθαρίζουν τα δημοτικά κτίρια από 2 εώς 5 φορές την εβδομάδα .Αναγκαστική λύση από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μόνιμοι υπάλληλοι που θα κάλυπταν αυτό το κομμάτι

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τη Δευτέρα στις 20.00 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.Ας ελπίσουμε την Δευτέρα να αναρτηθεί στο site του Δήμου και η ημερήσια διάταξη

ΡΥΘΜΙΣΤΕ ΤΑ ΧΡΕΗ ΣΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

Με το άρθρο 24 του νόμου 4304/2014 αντικαταστάθηκε το άρθρο 51 του Ν.4257/2014, και έτσι επεκτάθηκε η ισχύς του ανωτέρω άρθρου 51 για ληξιπρόθεσμες οφειλές έως την 30-10-2014 και προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την 30-11-2014. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις του ν. 4257/2014, ήτοι:. Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 Όσες ληξιπρόθεσμες οφειλές έχουν βεβαιωθεί από 1.1.2010 δύνανται να ρυθμίζονται ως ακολούθως: α) Εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. – β) Για οφειλές μέχρι 5.000,00 ευρώ σε είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων και υπό την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν είναι μικρότερη των 100 ευρώ. γ) Για οφειλές από 5.000,01 ευρώ μέχρι 10.000,00 ευρώ σε σαράντα οκτώ (48) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. – δ) Για οφειλές από 10.000,01 ευρώ μέχρι 20.000,00 ευρώ σε εβδομήντα δύο (72) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. ε) Για οφειλές από 20.000,01 ευρώ και πάνω σε εκατό (100) δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων. Διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση: α.Μέχρι 30.11.2014], υποβάλλεται αίτησητου οφειλέτη προς τον δήμο που έχει βεβαιώσει τις οφειλές του. (άρθρο 51 παρ.3 του Ν.4257/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014, ν. 4304/2014 άρθρο 24) Με την υποβολή της αίτησης και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών ο οφειλέτης πρέπει να ενημερωθεί από το δήμο για: - το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του, - τις δυνατότητες ρύθμισης που έχει, ώστε να προκύπτει η πρώτη του καταβολή (εφάπαξ ή δόση) για το σύνολο των οφειλών. β. Εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση πραγματοποιείται η πρώτη καταβολή η οποία είναι ανάλογα είτε η εξόφληση, ή η καταβολή της πρώτης δόσης της ρυθμιζόμενης οφειλής. Σε περίπτωση μη καταβολής των ποσών κατά τα ανωτέρω, «η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης». γ. Επί της αίτησης πραγματοποιείται σχετική εισήγησητου προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, όπου: - παρουσιάζεται το σύνολο των ληξιπρόθεσμων κατά τη δημοσίευση του νόμου οφειλών του αιτούντος, το ύψος των οφειλών ανά κατηγορία (Α) και (Β), οι απαλλαγές και οι δόσεις (η σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ληξιπρόθεσμων οφειλών) - βεβαιώνεται η πλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση (υπαγωγή σε ρύθμιση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων, ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία ψήφισης του νόμου, εμπρόθεσμη αίτηση του οφειλέτη και η εμπρόθεσμη πρώτη καταβολή (εξόφληση, ή πρώτη δόση). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) δ. Η αίτηση μετά της σχετικής έκθεσης-εισήγησης του προϊσταμένου της οικονομικής υπηρεσίας, διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή του δήμου, η οποία εξετάζει και αποφαίνεται σχετικά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και πάντως πριν την καταβολή της επόμενης δόσης, με πράξη της η οποία κοινοποιείται στον οφειλέτη ώστε να λάβει γνώση.(άρθρο 51 παρ.4 του Ν.4257/2014, ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 36/23334/06.06.2014) –

ART BAZAAR Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 10:00 π.μ. - 10:00 μ.μ

SEDE CAFE BAR ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 129 ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ-ΡΟΥΧΑ-ΠΛΕΚΤΑ-ΣΑΠΟΥΝΑΚΙΑ-ΒΙΒΛΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ 10 ΚΑΛΙΤΕΧΝΕΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥΣ. ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΘΑ ΔΩΘΕΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ SOS ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ!

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης - 11 ερωτήσεις - απαντήσεις για τους δικαιούχους

Απαντήσεις στις 11 πιο συχνές ερωτήσεις των πολιτών για την καταβολή του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης δίνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών. Ειδικότερα: 1. Με ποιούς κωδικούς εισερχόμαστε στην Εφαρμογή Δικαιούχων του Επιδόματος πετρελαίου Θέρμανσης; α. Οι πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. συνδέονται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet. β. Οι χρήστες που δε διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, θα ταυτοποιούνται εναλλακτικά δίνοντας ΑΦΜ και αριθμό ειδοποίησης κάποιου εκ των τελευταίων 5 εκκαθαριστικών των Δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Εάν δε θυμάστε τους κωδικούς πρόσβασης και τυχαίνει το όνομα χρήστη (username) να ταυτίζεται με τον ΑΦΜ σας, τότε δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εναλλακτικό τρόπο σύνδεσης. Για αυτό θα πρέπει να ανακτήσετε τον κωδικό πρόσβασης σας μέσω των σχετικών διαδικασιών. (βλέπε Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις που αφορούν στην Πιστοποίηση Χρηστών). 2. Ποιες διαδικτυακές εφαρμογές θα χρησιμοποιήσω για την εξυπηρέτηση του Επιδόματος Πετρελαίου (Ε.Κ.Π.Θ) ; Στην ιστοσελίδα www.gsis.gr Υπηρεσίες προς Πολίτες> >Υπηρεσία Χορήγησης Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης α. Εφαρμογή Υποβολής/Τροποποίησης Αίτησης Ένταξης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης συγκεκριμένου έτους β. Εφαρμογή Διαχειριστών - Εκπροσώπων για συμπλήρωση στοιχείων ενοίκων και χιλιοστών θέρμανσης. 3. Μέχρι πότε έχω προθεσμία υποβολής αίτησης στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης; Μέχρι 31 Μαϊου 2015 4. O προμηθευτής πετρελαίου δεν μου έδωσε στοιχεία για να υποβάλλω αίτηση χορήγησης επιδόματος. Πώς θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων; Ο προμηθευτής πετρελαίου δεν δίνει στοιχεία για την υποβολή της αίτησής σας. Κάθε παραστατικό αγοράς πετρελαίου υποβάλλεται από τον προμηθευτή στη ΓΓΔΕ. Αυτά που πρέπει να προσέξετε είναι: Η σωστή αναγραφή του ΑΦΜ σας ή του ΑΦΜ διαχειριστή-εκπροσώπου αν πρόκειται για πολυκατοικία. Η σωστή αναγραφή του αριθμού παροχής της ΔΕΗ ή του κοινόχρηστου αριθμού παροχής, αν πρόκειται για πολυκατοικία. ΠΡΟΣΟΧΗ! τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του προμηθευτή και στην αίτησή σας. 5. Τι πρέπει να κάνει ο διαχειριστής σε ότι αφορά την εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/ Χιλιοστών Θέρμανσης μιας Πολυκατοικίας ; Η Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας απευθύνεται στους διαχειριστές των πολυκατοικιών ή σε εκπροσώπους κτισμάτων όπου υπάρχουν περισσότερες από μία κατοικίες (ολιγοκατοικίες) και για τις οποίες υπάρχει κοινός καυστήρας. Ο διαχειριστής-εκπρόσωπος εισάγει τα στοιχεία των διαμερισμάτων της πολυκατοικίας/ολιγοκατοικίας, καθώς και τη συμμετοχή κάθε ενός από αυτά στις δαπάνες θέρμανσης σε χιλιοστά. Αλλαγές στα παραπάνω στοιχεία μπορεί ο διαχειριστής να πραγματοποιήσει μόνο πριν ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. Είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν τα χιλιοστά συμμετοχής σε δαπάνες θέρμανσης για όλα τα διαμερίσματα μιας πολυκατοικίας για να δημιουργηθεί η συνολική εικόνα της (ανοικτά - κλειστά - ανήκοντα και σε φυσικά πρόσωπα και σε νομικά πρόσωπα). Θα πρέπει να συμφωνήσετε σε μια κατανομή που θα ισχύει για όλο το χρόνο. Το σύνολο των χιλιοστών των διαμερισμάτων πρέπει να είναι 1000, ώστε να μπορεί να ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα πληρωμής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πληρωμής, όταν θα έχουν υποβληθεί όλες οι αιτήσεις από τους δικαιούχους. Πριν προβείτε στην ενεργοποίηση της δυνατότητας πληρωμής, επιβεβαιώστε την ορθή υποβολή των αιτήσεων των δικαιούχων. Η αίτησή τους είναι σωστή μόνο όταν δίπλα στα στοιχεία τους υπάρχει η ένδειξη <Υπάρχει αίτηση>. Στα παραστατικά των αγορών πετρελαίου θέρμανσης τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού κοινόχρηστης παροχής της ΔΕΗ θα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχετε εισάγει στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί ΑΦΜ για την πολυκατοικία και θέλετε τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης να εκδίδονται σε αυτόν τον ΑΦΜ, θα πρέπει να ορίσετε τον ΑΦΜ αυτόν στα στοιχεία της πολυκατοικίας, επιλέγοντας το σχετικό δεσμό «Ορισμός ΑΦΜ». Ο ΑΦΜ πολυκατοικίας δεν μπορεί να αλλάξει στη συνέχεια, ούτε και να διαγραφεί. ΠΡΟΣΟΧΗ!! Ακόμη και στην περίπτωση που έχει οριστεί ΑΦΜ πολυκατοικίας, στις αιτήσεις των ενοίκων θα αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή. 6. Είμαι διαχειριστής, αλλά δεν έχουμε κοινόχρηστο μετρητή ΔΕΗ (ρολόι ΔΕΗ ) στην πολυκατοικία. Ποιο ρολόι ΔΕΗ πρέπει να δηλώσω σαν Κοινόχρηστο; Δηλώστε το δικό σας (ως διαχειριστή/εκπροσώπου) ρολόι ΔΕΗ, ή εναλλακτικά επιλέξτε ένα ρολόι (αρ. παροχής ΔΕΗ) που θα έχετε συμφωνήσει με όλους τους ενοίκους της πολυκατοικίας σας. 7. Τι πρέπει να γίνει στην περίπτωση αλλαγής διαχειριστή; Στην Εφαρμογή Διαχείρισης Ενοίκων/Χιλιοστών Θέρμανσης Πολυκατοικίας, θα δηλωθούν τα νέα στοιχεία. Οι ένοικοι θα υποβάλουν τις νέες αιτήσεις με τον νέο αφμ διαχειριστή. Ο διαχειριστής θα ενεργοποιήσει την δυνατότητα πληρωμής. ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι νέες διασταυρώσεις παραστατικών αγοράς πετρελαίου θέρμανσης, αφορούν τις αγορές που θα πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία ενεργοποίησης της δυνατότητας πληρωμής. 8. Είμαστε μια πολυκατοικία, όπου κάθε διαμέρισμα έχει δικό του καυστήρα. Πρέπει να τη δηλώσουμε σαν πολυκατοικία ή ο κάθε ένοικος να κάνει αίτηση ως κάτοικος μονοκατοικίας; Θα κάνετε χωριστή αίτηση ο καθένας ως κάτοικοι μονοκατοικίας, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθευτείτε πετρέλαιο με διαφορετικά παραστατικά αγοράς. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και αντίστοιχα στην αίτησή κάθε δικαιούχου. 9. Έχω υποβάλλει την αίτησή μου στο Μητρώο Δικαιούχων Επιδόματος Πετρελαίου Θέρμανσης, το παραστατικό αγοράς όμως αναγράφει τον αφμ της συζύγου μου. Θα υπάρξει πρόβλημα στην διασταύρωση των στοιχείων; Η διασταύρωση των στοιχείων δεν θα ολοκληρωθεί. Τα στοιχεία του ΑΦΜ και του αριθμού παροχής της ΔΕΗ πρέπει να είναι τα ίδια στο παραστατικό του πρατηριούχου και στην αίτησή σας. 10. Η πίστωση του λογαριασμού μου δεν πραγματοποιείται λόγω ανενεργού IBAN που έχω δηλώσει. Πώς μπορώ να τον διορθώσω; Θα προβείτε σε τροποποιητική αίτηση στην οποία θα διορθώσετε τον ΙΒΑΝ. 11. Η ερώτησή μου δεν υπάρχει στις Συχνές-Ερωτήσεις. Τι να κάνω; Αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσα από την επιλογή ο λογαριασμός μου/My TAXISnet. Αν δεν είστε εγγεγραμμένος χρήστης μπορείτε να υποβάλετε το ερώτημα σας μέσω της φόρμας υποβολής αιτήματος https://www1.gsis.gr/inquiry/newInquiry.htm Επίσης στο τηλεφωνικό κέντρο της ΓΓΔΕ/ΔΥΠΗΣ 15515 (με αστική χρέωση) και στο 210480313 Πηγή: radio1d.gr

Δικαιολογητικά για βιβλιάριο απορίας σε ανασφάλιστους

Τα δικαιολογητικά για βιβλιάριο απορίας σε ανασφάλιστους Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος : α) είναι άνεργος. β) είναι ανασφάλιστος. γ) δε δικαιούται σύνταξη εσωτερικού η εξωτερικού. δ) σε περίπτωση που ασφαλιστεί σε άλλο ασφαλιστικό φορέα υποχρεούται άμεσα να ενημερώσει την Υπηρεσία μας και να επιστρέψει το βιβλιάριο. ε) δεν έχει ιδιωτική ασφάλιση. Εκκαθαριστικό Εφορίας (του προηγούμενου έτους, αντίγραφο δήλωσης του τρέχοντος έτους και Ε9 αν προκύπτουν ακίνητα και Ε2) . Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή αντίγραφα όλων των σελίδων του Διαβατηρίου και Ειδικού δελτίου Ταυτότητας ομογενούς . Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο κατοικίας ) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από το Δήμο. Φωτοαντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για τα ικανά προς εργασία άτομα από 29 έως 55 ετών. Δύο φωτογραφίες (σε περίπτωση που εκδίδεται για πρώτη φορά βιβλιάριο ανασφαλίστου) Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο που να αναφέρει το είδος της πάθησης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Νοσοκομείο, εφόσον παραμένει νοσηλευόμενος. Για έγγαμους απαιτούνται δικαιολογητικά και για τους δύο συζύγους, εάν είναι διαζευγμένοι το διαζύγιο και εάν είναι σε διάσταση Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι είναι σε διάσταση. Όσοι έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης στον Ο.Γ.Α. θα προσκομίζουν τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης των δικαιολογητικών για σύνταξη. Για άτομα με αναπηρία απαιτείται αντίγραφο γνωμάτευσης υγειονομικής Επιτροπής . Βεβαίωση ασφαλιστικών φορέων από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ασφαλισμένος και δεν δικαιούται ιατροφαρμακευτική & νοσοκομειακή περίθαλψη για το έτος…………..(Οι βεβαιώσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ- ΟΑΕΕ- ΟΓΑ περί μη ασφάλισης ζητούνται αυτεπάγγελτα). Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. (ζητείται αυτεπάγγελτα). Στην περίπτωση βραχυπρόθεσμης ανανέωσης του βιβλιαρίου (μέχρι 2 μήνες) κατατίθεται και το υπάρχον βιβλιάριο. www.dikaiologitika.gr

Τι άδεια δικαιούνται οι μονογονεϊκές οικογένειες

Στους εργαζόμενους - ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο - άγαμη γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργάσιμων ημερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται με άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργάσιμων ημερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, ηλικίας μέχρι 12 ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας (ΕΓΣΣΕ 2002-2003, άρθρο 7). www.dikaiologitika.gr

Η Σουηδία εισάγει απορρίμματα για παραγωγή ενέργειας

Η Σουηδία ανακυκλώνει μεγαλύτερο μέρος των παραγόμενων απορριμμάτων ανά κάτοικο, ενώ παράλληλα αγοράζει απορρίμματα και απόβλητα από ευρωπαϊκές χώρες για να καλύψει τη ζήτηση των 32 σταθμών αποτέφρωσης που διαθέτει, μέσω των οποίων ζεσταίνονται ένα εκατομμύριο σπίτια και ηλεκτροδοτούνται 260.000 νοικοκυριά. Σήμερα ο μέσος κάτοικος της Σουηδίας παράγει περίπου 461 κιλά απορρίμματα το χρόνο, όσο δηλαδή και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Από αυτά μόλις το ένα τοις εκατό καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, καθώς εφαρμόζει ένα πρωτοποριακό σύστημα ανακύκλωσης. Αν και ο πρωταρχικός στόχος των Σουηδών είναι η γενική μείωση του όγκου των απορριμμάτων και η αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, ωστόσο η μισή ποσότητα του συνολικού όγκου σκουπιδιών αναλώνεται σε καύσεις για την παραγωγή ενέργειας. Σήμερα η χώρα διαθέτει 32 σταθμούς αποτέφρωσης διαφόρων αποβλήτων, με την οποία παράγεται ατμός, που με τη σειρά του, μέσω γεννητριών, παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Με τη διαδικασία αυτή μειώνεται σημαντικά η ποσότητα απορριμμάτων που καταλήγουν στις χωματερές, αλλά και η της χώρας στα ορυκτά καύσιμα, καθώς τρεις τόνοι απορριμμάτων περιέχουν την ίδια ενέργεια που παράγεται με έναν τόνο μαζούτ. Κάθε χρόνο, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια τόνοι σκουπιδιών αποτεφρώνονται στη σκανδιναβική χώρα, γεγονός που σημαίνει ότι παράγεται το ισοδύναμο 670.000 τόνων μαζούτ. Καθώς λοιπόν η ποσότητα των απορριμμάτων που καταλήγουν στους αποτεφρωτήρες δεν επαρκεί για να καλύψει τους αποτεφρωτήρες, η Σουηδία πλέον αγοράζει απορρίμματα και απόβλητα από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία, τη Νορβηγία και την Ιρλανδία, προκειμένου να καλύψει τη ζήτηση των σταθμών αποτέφρωσης. Η πολιτική της καύσης των σκουπιδιών δέχεται κριτική για την απελευθέρωση τοξινών στην ατμόσφαιρα, παρότι η σουηδική κυβέρνηση έχει θέσει αυστηρά κριτήρια για τη μείωση των επικίνδυνων εκπομπών, ενώ όπως ισχυρίζεται η συγκέντρωση αερομεταφερόμενων διοξινών που προκύπτει είναι ιδιαίτερα χαμηλή.